Fontána pod lipami21. 11. 2016 14:07


Ľudia rozhodli o názve novej fontány. Na Námestí slobody pribudne Fontána pod lipami.

Víťazný návrh pre pomenovanie fontány ktorý vo verejnom hlasovaní od ľudí dostal najviac hlasov sa stal Fontána pod lipami. Toto pomenovanie získalo 741 hlasov. Na druhom mieste skončil názov Fontána slobody, ktorý získal 505 hlasov. Na treťom mieste skončil so 130 hlasmi názov Fontána pohody.

Nový názov Fontána pod lipami vystihuje skutočnosť, že vodný prvok je obklopený krásnymi lipami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou centra mesta.

Výber pomenovania fontány mal dve fázy. V prvej fáze mohla verejnosť doručiť samospráve svoje návrhy na potenciálne pomenovanie. Zo všetkých zaslaných návrhov Komisia školstva a kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi vybrala tri. ktoré posunula do verejného hlasovania. Verejné hlasovanie prebiehalo do 14. novembra a ľudia mohli svoj hlas odovzdať elektronicky alebo prostredníctvom anketových lístkov uverejnených v miestnej tlači.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri