Evička nám ochorela9. 4. 2019 09:34

Slovenský červený kríž je súčasťou celosvetového diela, na ktorého začiatku bola myšlienka Henryho Dunanta. Zamestnanci a dobrovoľníci denne podávajú  pomocnú ruku mnohým odkázaným. Dávať nádej je ich poslanie. Ušľachtilé myšlienky, ciele sa pretavujú aj do aktivít v osvete.

Program Slovenského červeného kríža „Evička nám ochorela“ je jedným z najstarších programov vzdelávania o zdraví, prevencii, hygiene, prvej pomoci a zdravom životnom štýle aj s praktickými ukážkami  poskytovania prvej pomoci. Na základe zmluvnej spolupráce medzi SČK a mestom Prievidza sa 25.04.2019 deti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza stretnú aj so svojimi učiteľkami v Centre voľného času, kde sa bude uvedený program realizovať. Malí figuranti, „namaskovaní“ farbami, budú ošetrovaní svojimi kamarátmi z iných materských škôl. Deti budú ošetrovať tri poranenia – odrenina na predlaktí, rozbité kolienko a krvácanie z nosa. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri