EurorozprávkyLorem ipsum dolor sit amet 5. 2. 2016 07:46

Pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa realizuje európsky výtvarný projekt detí materských škôl zo slovenských miest a 3. Európskej školy v Bruseli s názvom Eurorozprávky.

Cieľom projektu je predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu, umožniť poznávanie slovenských miest cez detskú tvorbu, formovať osobnostný  rozvoj detí predškolského veku  prostredníctvom  rozprávok typických pre jednotlivé krajiny EÚ, ale aj prezentovať krásu detského umenia.
Cez rozprávky budú deti poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ už od útleho veku. Materské školy z jednotlivých miest Slovenska budú maľovať a priestorovo stvárňovať 28 rozprávok zo všetkých členských krajín Európskej únie. Takto EÚ spozná slovenské mestá a slovenské deti spoznajú EÚ.
Materská škola Ul. J. Matušku v Prievidzi bola prizvaná k spolupráci na projekte. V literárnych, hudobných a výtvarných aktivitách predstavia deťom iných krajín rozprávku z Rakúska. Zároveň predstavia aj mesto Prievidza, jeho bohatú  históriu  a  súčasnosť. Zo všetkých aktivít deti spolu so svojimi učiteľkami pripravia fotodokumentáciu a videozáznam.

Veríme, že naši predškoláci budú úspešne reprezentovať nielen materskú školu, ale aj naše mesto.
Jana Galková, riad. MŠ


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri