Európsky týždeň boja proti drogám12. 11. 2012 12:28

V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sa uskutočnia od 12. novembra do 14. novembra v čase o 9.00 a 11.00 h v Dome kultúry diskusné fóra a sekcie prednášok s protidrogovou tematikou.

Pod lampou, tak znie cyklus besied s protidrogovou tematikou, v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám, v spolupráci s lektormi a klientmi  Resocializačného centra Provital a mestom Prievidza. Podujatia venované žiakom II. stupňa ZŠ a SŠ, prostredníctvom koordinátorov protidrogovej činnosti na školách. Na strane rečníkov budú ľudia, ktorí práve prechádzajú protidrogovou liečbou. So svojimi poznatkami a skúsenosťami sa podelia so žiakmi základných a stredných škôl. Rezervácie na telefónnom čísle: 046/ 541 46 71, 541 20 29.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri