eTwinningový maratón 201329. 11. 2013 08:17

Sme žiaci 3. A a 3.C Obchodnej akadémie v Prievidzi. Pridali sme sa, v rámci eTwinningu, k projektu v Českej republike pod názvom „eTwinningový maratón“. O projekte sme sa dozvedeli vďaka pani S. Malegovej - ambasadorke eTwinningu v regióne.

eTwinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií, umožňuje realizovať krátkodobé i dlhodobé partnerstvá zamerané na rôzne učebné predmety.

Témou tohtoročného eTwinningového maratónu bolo "Miesto, kde sa nám bude žiť lepšie„. (Viac informácií TU.)  Projekt vychádza z „Európskeho roka občanov 2013“. Hlavným cieľom maratónu bolo zamyslieť sa nad miestami v našich mestách, ktoré by sme chceli zmeniť k lepšiemu.

Už dlhšiu dobu nás trápi príjazdová cesta zo severu do mesta Prievidza, a tak sme sa rozhodli navrhnúť úpravu plota pri vstupe do mesta. Pozrite si naše návrhy. Vieme, že sú to iba návrhy. Snažili sme sa. Ak by sme spolu s mestským úradom v Prievidzi našli cestu ako „náš“ projekt realizovať, radi pridáme ruku k dielu. Naše návrhy sme poslali primátorke mesta.
Ak sa nám podarí projekt realizovať opäť sa ohlasime.


Kristína Tarabčíkova, za kolektív žiakovInfo servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri