eTwinning weeks: medzinárodný projekt medzi školamiLorem ipsum dolor sit amet 7. 11. 2014 07:56

eTwinning  je  najjednoduchšia cesta ako vytvoriť medzinárodný projekt medzi školami Európy. Vďaka internetu a počítačom je to zábava. Oboznamuje zúčastnených  o iných školách, mestách, krajinách, ale aj zvykoch a tradíciách v nich. Ponúka možnosť hľadať riešenia rôznych problémov očami mladých ľudí.

eTwinning  je pre Obchodnú akadémiu v Prievidzi stará známa vec. Certifikát z eTwinning-u získal aj turistický pas z projektu "Cesty k oblakom" alebo s nami do 10 344 m n. m. Projekt bol úspešný aj v súťaži pod záštitou JASR, SOČ, a potom bol prenesený do eTwinningu-u. A dnes je úspešne uvedený do života.

Záujem vytvoriť turistický pas sme podnietili aj v Turecku a v Českej republike. Pracovným jazykom pri takejto cezhraničnej spolupráci bola angličtina. Takže pri pomoci iným sa zlepšujete aj v cudzom jazyku. Tu vznikali pre nás aj vtipné situácie. Prečo? Naši kolegovia z Turecka angličtinu veľmi neovládali a väčšinou sa pýtali pomocou on-line prekladača. A všetci predsa vieme, že on-line prekladač nie vždy funguje spoľahlivo. Ale nakoniec sme sa vždy dopracovali k požadovanej veci. Získali sme aj nové kontakty. Doteraz máme na Facebooku priateľov, ktorých sme získali práve vďaka eTwinning-u.  Po úspešnom realizovaní projektu získate certifikát a každý certifikát sa predsa v živote hodí.

„Naša trieda vstúpila do projektov e - Twinningu po minuloročnej výzve  regionálnej ambasádorky eTwinningu Silvie Malegovej zo ZŠ Dobšinského v Prievidzi“ povedala o svojich eT skúsenostiach Kristína Tarabčíková. „Tá nás „natiahla“ do projektu na českú výzvu a úspešne sme realizovali skrášľovanie vstupného plotu do Prievidze.“

No a keď nás začiatkom októbra žiaci zo  ZŠ Dobšinského vyzvali k aktivitám v rámci „eTwinning weeks“, radi sme pridali do padletu blahoželania a priania k 10-tym narodeninám eTwinningu. 

Tu jedno z nich:
Zo starého budovať nové
z nášho prostredia čosi zdravé.
Spojiť ľudí z rôznych končín sveta,
„happy“ bude celá planéta.
to Vám praje Martin za kol. 3.A, OA Prievidza

Za túto aktivitu získali niektorí naši gratulanti upomienkové darčeky tejto úspešnej celoeurópskej organizácie.

Veľa úspechov eTwinning!

Rastislav Púpava, Obchodná akadémia Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri