Elektromobilita v Prievidzi môže dostať ďalší impulz29. 6. 2018 08:22

Mestskí poslanci odsúhlasili zapojenie sa do projektu „Elektromobilita v meste Prievidza“.

Poslanci MsZ v Prievidzi na zasadnutí dňa 28.5.2018 na odporúčanie Mestskej rady rozhodli  podporiť projekt „Elektromobilita v meste Prievidza“. Jeho cieľom je zakúpenie elektromobilu pre potreby Mestskej polície. Financovanie nákladov by bolo zabezpečené z Envirofondu. Celkový rozpočet projektu predstavuje sumu 35 000 eur, z čoho 30 000 eur by mal hradiť formou dotácie na rok 2018. Koofinancovanie mestom by predstavovala suma 5000€, čo predstavuje 14,2%.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri