Ekotopfilm prvýkrát v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 30. 9. 2016 07:50

V kinosálach jednotlivých miest sa premietajú víťazné filmy z celého sveta v téme trvalo udržateľného rozvoja. Každé mesto má svoj vlastný filmový program so vstupom pre širokú verejnosť zadarmo.

Prvé podujatie sa uskutočnilo 20. septembra v DK Prievidza. Návštevnosť prevýšila očakávania. Prišlo sa pozrieť viac ako 150 návštevníkov. Na tomto sa taktiež podieľali aj dvaja mladí a  „pekní“ študenti z Obchodnej akadémie v Prievidzi, ktorí ochotne rozniesli 400ks info-novín do schránok v meste, čim prispeli k propagácii festivalu. Ekotopfilm je festival so 43- ročnou tradíciou a je zároveň najstarším podujatím tohto druhu na svete. Je to najväčší svojho druhu, samozrejme, aj na Slovensku s návštevnosťou viac ako milióna návštevníkov.

Projekt vytvoril  viac ako 5000 partnerstiev vo viac ako 58 krajinách sveta. Od r. 1974 uplatňuje zásady trvalo udržateľného rozvoja, ktoré až v r. 1992 oficiálne deklaroval Summit Zeme v Rio de Janeiro. Festival je svetovým unikátom v spojení súkromného, verejného a tretieho sektora. Táto platforma spojenia troch sektorov je vo svete ojedinelá a v zahraničí mimoriadne rešpektovaná i oceňovaná. Poslaním festivalu je spájať ľudí, vzdelávať ich, zabávať, súťažiť a reprezentovať.

Festival otvorila členka Ekotopfilm tímu - Linda Králová - a zoznámila návštevníkov s časťou JUNIOR festival. Ten je jedinečnou súčasťou projektu pre deti a mládež základných a stredných škôl.

Prvý dokument o Jaroveckom ramene natočili študenti strednej školy z Bratislavy. Vo filme nám zobrazili, ako v dnešnom svete ničíme prírodu len kvôli tomu, aby sa nám žilo ľahšie a nerozmýšľame nad tým, ako žiť s prírodou. Neničiť lesy, polia, vodné plochy, len aby sme si mohli postaviť diaľnice či dom . Mali by sme si uvedomiť, že miesto, kde chceme ísť niečo stavať, budova,ť môže byť domovom zvieraťa a my stavbou narušíme jeho domáce prostredie, v ktorom žije. Druhý dokument bol príbehom jednej vegánky. Dievča opisovalo svoj osobný príbeh, rozprávala o dôvodoch svojho vegánstva. Tento príbeh nás skutočne veľmi zaujal.  Na záver nám predstavili aj aplikáciu GREEN BIN, ktorá naviguje k zberným dvorom v každom regióne. Nainštalujte si ju.

Festival pokračoval ďalej v dvanástich mestách Slovenska.
Poprajme festivalu úspech.
Autori: Samuel Žiak a Kristína Majtényiová

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri