Ekorok s Nestlé Slovensko už zajtra v CVČ20. 4. 2017 10:34

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie „EKOROK S NESTLÉ SLOVENSKO“ uskutoční v Centre voľného času Spektrum.

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v piatok 21.4. 2017 od 09.30 do 11:00 hod. uskutoční v CVČ záverečná prezentácia a vyhodnotenie celoročného projektu „EKOROK S NESTLÉ SLOVENSKO“.

Projekt „Ekorok s Nestlé Slovensko“ pod názvom už 14. rok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ Spektrum a na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. Jeho cieľom je dlhodobo zvýšiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia hlavne vo svojom okolí a zapojiť čo najviac detí do rôznych environmentálnych aktivít.  Deti realizáciou rôznych aktivít zvyšujú svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v oblasti ochrany prírody.  Tento rok mal projekt názov „Život pod lupou“ a bol zložený z troch častí:
V časti „Zelený nápad“ realizujú 2 vybrané ZŠ a 1 MŠ na základe svojho projektu plán revitalizácie a obnovy časti okolia, alebo priestorov základnej a materskej školy. V tomto školskom roku boli vybrané projekty  ZŠ Ul. Rastislavova, ZŠ Ul. Energetikov a MŠ Náb. sv. Cyrila, ktoré získajú na ich realizáciu finančnú podporu od Nestlé Slovensko vo výške 1 400 eur.
Každá zapojená ZŠ bola zapojená do časti „Ekoinfo“. V nej do 12.4. 2017 realizovali rôzne aktivity zamerané na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. Tento rok sa zamerali napr. na krátkodobé pokusy s pozorovaním prírodných javov, pozorovanie mikroorganizmov, buniek, častí rastlinného a živočíšneho tela, vychádzky spojené s pozorovaním drobných organizmov, bádateľské aktivity, čistenie okolia a prírody, zberové aktivity a iné. O týchto uskutočnených aktivitách ZŚ pravidelne informovali na svojich webových stránkach.


Tretia záverečná časť projektu „Deň zeme“  sa uskutoční v piatok 21.4. na Námestí slobody za účasti zástupcov siedmich základných škôl, mesta Prievidza a firmy Nestlé Slovensko, s.r.o. Žiaci budú prezentovať svoje ekologické aktivity, projekty a diela, ktoré zrealizovali počas šk. r. 2016/2017 v rámci projektu „Ekorok s Nestlé Slovensko“ pod názvom „Život pod lupou“.  Vytvorili ich za pomoci svojich učiteľov a koordinátorov. Prezentácie doplnia žiaci kultúrnym programom planým tanca, spevu a zábavy. Pre návštevníkov si mladí dobrovoľníci CVČ pripravia tvorivú dielnu, v ktorej si deti z odpadového materiálu vyrobia zvonkohru a netradičné pohybové aktivity. Animátori zo Súkromnej strednej odbornej školy (SSOŠ) Cats spríjemnia dopoludnie rôznymi súťažami o životnom prostredí. Čakajú Vás aj iné prekvapenia, ktoré sa určite oplatí vidieť.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri