Dve výročia Imricha Vysočana17. 12. 2014 10:37

V septembri tohto roka by sa bol dožil deväťdesiatych narodenín výtvarník Imrich Vysočan. Takisto sme si tento rok 9. novembra pripomenuli dvadsať rokov od úmrtia tohto významného tvorcu, ktorý pôsobil v Prievidzi.

Imrich – Imro VYSOČAN (1924-1994)
prievidzský rodák, akademický maliar, grafik, vysokoškolský pedagóg.

Žiak profesorov Jána Mudrocha, Gustáva Mallého, Dezidera Millyho a Jozefa Kostku, ktorí mali veľký podiel na formovaní umeleckého názoru mladej výtvarnej generácie nastupujúcej v povojnovom období. Prvé diela rannej tvorby  boli prezentované  ešte počas vysokoškolského štúdia od roku 1948 skupinou Majerník a skupinou 29. augusta. Aktívne pôsobil v družstve Tvar, UBS a neskôr v rôznych organizačných štruktúrach SFVU v Bratislave, kde žil, pracoval a tvoril do roku 1975.

Verejnosti sa hneď v počiatku svojej výtvarnej činnosti predstavil ako výborný grafik, kresliar a ilustrátor. Formovo-výrazová jednoduchosť a estetická prirodzenosť sa naplno rozvinuli v tvorivom období šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, kedy vytvoril stovku monumentálnych diel realizovaných v architektúre. Z tejto tvorby sú najznámejšie sgrafitá na vchodoch obytných budov sídliska Píly v Prievidzi, kamenné mozaiky na  vysunutých posluchárňach Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave, výtvarné dotvoril budovy základných škôl a nákupných stredísk vo Vajnoroch, v Sokolciach, v Lúke nad Váhom, v Čalove, v Dunajskej Strede, v Bratislave – Pošni, v Bratislave – Krasňanoch,  v Strekove, železničnej stanice v Dudinciach, budovy tranzitného plynovodu vo Veľkých Kapušanoch a ďalšie.   
  
V rozsiahlej voľnej komornej tvorbe sa naplno prejavilo jeho kresliarske nadanie a umelecká a ľudská vnímavosť. Vytvoril stovky obrazov v širokej palete techník a námetov. Zanechal desiatky veľkorozmerných olejomalieb – acronexov, reflektujúcich na moderné prúdy svetového výtvarného umenie (postmodernizmus, kubizmus, nefigurálna a geometrická abstrakcia).  Výnimočné na dobu vzniku a námet sú olejomaľby kniežat Veľkomoravskej ríše vytvorené v roku 1971,  Vzbury prievidzských žien z roku 1771 vytvorené v roku 1980 a stovky ďalších obrazov.

Mal  13 samostatných výstav a zúčastnil sa 33 spoločných výstav. Vystavoval na celom území Slovenska, v Prahe, v Moskve, v Štokholme, v Kyjeve, v Drážďanoch a v Krakove. 

V časoch realizácie rozsiahlej tvorby v architektúre a voľnej komornej maľbe aktívne pôsobil ako vysokoškolský pedagóg v rokoch 1952 až 1955 na VŠVU v Bratislave ako asistent profesora Majetku a tajomník katedry maliarstva. V rokoch 1962 – 1975 bol docentom Ústavu kreslenia pri Katedre teórie a dejín architektúry, kreslenia a modelovania Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave.

Verejnosť sa mala naposledy možnosť zoznámiť s obrazmi monotematického námetu  na minuloročnej výstave mesta Moja Prievidza usporiadanej z príležitostí osláv Roku výročí mesta Prievidza. Na výstave bola prezentovaná ojedinelá kolekcia obrazov Prievidze z rokov 1948 až 1984 zo súkromných zbierok, majetku mesta a zbierok Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice. Mesto Prievidza pracuje na prezentovaní rozsiahlej a výnimočnej výtvarnej pozostalosti Imra Vysočana širokej verejnosti zaradením virtuálnej galérie na webe mesta. Tento počin je plánovaným projektom samosprávy pri príležitosti tohtoročných jubileí Imra Vysočana – nedožitých 90-tych narodenín a uplynutia 20 rokov od jeho úmrtia.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri