Druhá splátka dane za psa19. 7. 2012 10:15

Mesto  dáva po pozornosti  majiteľom psov, že ku dňu 31.7.2012 je splatná 2. splátka dane za psa, ktorú môžu zaplatiť v hotovosti priamo v pokladni mestského úradu.

Zároveň upozorňuje majiteľov psov, že pes starší ako šesť mesiacov je predmetom dane za psa, čím vzniká povinnosť prihlásiť psa do evidencie mesta ( psovi je pridelená evidenčná známka psa ).  Splnenie tejto povinnosti  je  kontrolované  príslušníkmi Mestskej polície Prievidza.

Obyvatelia Prievidze, ktori riadne zaplatia daň za psa, dostanú zadarmo 25 špeciálnych vreciek na psie exkrementy s lopatkou. Po vrecká si môžu prísť psíčkari na mestský úrad do kancelárie číslo dverí 213, 120 a 119.

Všetky informácie o daniach a poplatkoch nájdete TU.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri