Druhá splátka dane z nehnuteľnosti18. 9. 2012 14:17

Mesto Prievidza dáva do pozornosti fyzickým osobám a právnickým osobám, že k 30.09.2012  je splatná II. splátka dane z nehnuteľnosti na rok 2012.

Pri platení dane priamo v pokladni mestského úradu je potrebné mať so sebou aj rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľnosti, z dôvodu uvedenia správneho variabilného symbolu pre identifikáciu platby.

Všetky informácie o daniach a poplatkoch nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri