Dotazník ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta PrievidzaLorem ipsum dolor sit amet 5. 10. 2017 10:11

Zapojte sa aj vy do prieskumu sociálnych služieb prostredníctvom dotazníka, ktorý slúži na mapovane situácie v meste Prievidza pri vytváraní Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza na roky 2018 – 2025.

Prostredníctvom uvedeného dotazníka majú občania mesta Prievidza možnosť vyjadriť sa k poskytovaným sociálnym službám v meste, prípadne vlastnými návrhmi zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb.

K dotazníku sa dostanete po kliknutí na nasledujúci link:    https://www.survio.com/survey/d/E8U2B1L1T9H9E1A3X

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri