Dotazník k vyhodnoteniu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza25. 4. 2019 09:44

V roku 2018 bol schválený strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prievidza na roky 2018 – 2022. V uvedenom dokumente sú vysvetlené pojmy zo sociálnej oblasti. Prosíme o vyplnenie dotazníka.

V súčasnej dobe nastáva čas, prehodnotiť aktuálne požiadavky nášho obyvateľstva v sociálnej oblasti a k vylepšeniu sociálnej sféry v meste Prievidza. Cieľom je predchádzanie vzniku alebo zhoršeniu nepriaznivých sociálnych situácií, v ktorých sa občania ocitajú a riešenie miestnych sociálnych problémov. Verejnosť môže pomôcť zlepšiť sociálne služby vyplnením dotazníka Komunitného plánu.

Dotazník ku prehodnoteniu plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza na roky 2018 – 2022, môžete vyplniť TU.

Komunitný plán je k dispozícii TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri