Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením29. 5. 2015 11:35

V zmysle zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom (dotácia na stravu) a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na školské potreby).

Základnou požiadavkou na poskytnutie dotácie na dieťa a deň je, aby sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu, obed alebo iné jedlo (desiatu, olovrant). Suma vyplatenej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom  je 1€/deň.

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa je poskytovaná deťom, ktoré navštevujú počas školského roka Spojenú školu internátnu, materské a základné školy na území mesta Prievidza. Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťa je vyplácaná v sume 33,20 €/dieťa.

Ak máte záujem vybaviť pre svoje dieťa dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – kontaktujte osobne referenta sociálneho oddelenia v budove Priemstavu, Hviezdoslavova ulica, V. poschodie, č. dv. 504 alebo telefonicky 046/5179405.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri