Doručovanie daňových rozhodnutí13. 4. 2016 11:31

Začína doručovanie daňových rozhodnutí. Pre tento účel bude otvorený Mestský úrad v Prievidzi aj počas sobôt.


V týchto dňoch budú doručovatelia Mestského úradu v Prievidzi doručovať ľuďom rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad na rok 2016. Rozhodnutia doručované priamo do domácnosti v termíne od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Po doručení daňových rozhodnutí budú môcť ľudia zaplatiť dane aj počas sobôt. Mestský úrad v Prievidzi bude otvorený počas sobôt v termíne od 30. 4. 2016 do 28.5.2016 od 8,00 do 12,00 hodiny. 

V tomto termíne bude otvorená pokladňa MsÚ. Personálne bude zabezpečená aj agenda súvisiaca s poplatkami za komunálny odpad  a miestnych daní na Mieste prvého kontaktu na prízemí vo vestibule MsÚ. 

Všetko o daniach a poplatkoch nájdete TU


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri