Dopravné zmeny na Námestí slobodyLorem ipsum dolor sit amet 5. 1. 2016 09:13

Poslanci na decembrovom mestskom zastupiteľstve prijali zmenu v organizácii dopravy v centre mesta. Motorové vozidlá na Námestí slobody nahradia cyklisti.

Mesto Prievidza pripravilo k 1.1.2016 zmenu organizácie dopravy v pešej zóne na uliciach G. Švéniho, Rastislavova ulica, Š. Moyzesa, Pribinovo námestie a na Námestí slobody. Zmena organizácie dopravy zahŕňa obmedzenie vjazdu vozidiel do pešej zóny na vozidlá vykonávajúce komunálne služby pre mesto a vozidlá s osobitným povolením počas konania kultúrno-spoločenských akcií.

Zároveň do pešej zóny bude umožnený vjazd cyklistov v súlade s iniciatívou rozvoja udržateľnej mestskej mobility v podobe integrácie nemotorovej dopravy (cyklistickej a pešej) v centrálnej mestskej oblasti.

Opatrením taktiež dochádza k napĺňaniu cieľu „Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“. Zmeny budú vykonané úpravou zvislého dopravného značenia. Súčasťou navrhovaných zmien bude doplnenie stojanov na bicykle v centre mesta Prievidza.

Vjazd cyklistov do pešej zóny nie je na Slovensku novinkou. Sprístupnenie centra už bolo realizované v Bratislave, Trnave, Turzovke, Banskej Bystrici, Žiline, Martine, Ružomberku, Košiciach, Považskej Bystrici, Trenčíne, Poprade a taktiež v Bojniciach. Ďalšie mestá v súčasnosti pripravujú umožnenie vjazdu cyklistov do peších zón v centrách miest.

Otázky a odpovede na zmeny v organizácii dopravy

Ako bude zabezpečené zásobovanie prevádzok na Námestí slobody? Budú môcť zásobovacie autá naďalej vchádzať na námestie? Pokiaľ nie, aké možnosti budú mať zásobovacie autá?
Zmeny nastávajú z dôvodu nestáleho porušovania obmedzení dopravy spojenými s vjazdom do pešej zóny.  Zvýšený prejazd vozidiel ohrozoval chodcov a taktiež spôsoboval nadmerné poškodzovanie dlažobných prvkov námestia. Prevádzky okolo námestia majú svoje dvory, t.j. zadné prístupy a teda majú možnosť zásobovania z dvorov. Taktiež sa okolo námestia nachádzajú parkoviská umožňujúce odstavenie vozidla a následne doručenie tovaru do prevádzky. Vzdialenosti k objektom sú minimálne.  

Budú naďalej prístupné parkoviská napríklad pri Hviezde alebo v blízkosti gymnázia pre tie vozidlá, ktoré ich doteraz využívali?
Parkoviská zostanú prístupné. Obmedzenia vjazdu sa netýkajú týchto lokalít.

Dostanú sa na Námestie slobody napríklad autá počas svadieb, ktoré budú v Mestskom dome?
Na námestie bude umožnený vjazd na základe jednorazového povolenia, ktoré bude vydávať cestný správny orgán s  jasne stanovenými pravidlami.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri