Dopravné obmedzenia na sídlisku PílyLorem ipsum dolor sit amet 12. 11. 2018 10:34

Upozorňujeme obyvateľov, že mesto Prievidza plánuje začatie stavebných prác na  rekonštrukcii miestnej  komunikácie  na Východnej ulici od križovatky s Kukučínovou ulicou a Ul. Ľ. Podjavorinskej po križovatku s Vajanského ulicou.  Pre zabezpečenie realizácie rekonštrukčných prác  je nutné  čiastočné, prípadne úplné vylúčenie dopravy v predmetnom úseku.

Stavebné práce sú naplánované v termíne od 13.11. – 15.12. 2018.
Nakoľko sa bude jednať o dopravné obmedzenia, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov  o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle  prenosného dopravného značenia.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri