Dopravná výchova v materských školách3. 5. 2013 10:05

Deti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa  25. apríla 2013 stretli v MŠ na Ul. M. Gorkého na tvorivej dielni Lego Education – Malý dopraváčik.

Prezentovali na nej svoje bohaté vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, ktorej úlohou je postupne pripraviť deti materskej školy na samostatný pohyb v cestnej premávke a dodržiavanie pravidla vidieť a byť videný.  Dôraz sa predovšetkým kladie na výchovu v oblasti zásad bezpečného správania sa chodcov, cyklistov, kolobežkárov a korčuliarov, či cestujúcich v osobných a hromadných dopravných prostriedkoch, ale aj budúcich vodičov.

Trojčlenné družstvá prezentovali svoje výtvory z lega,  riešili labyrinty a rôzne dopravné situácie na interaktívnej tabuli, určovali dopravné značky, triedili dopravné prostriedky, preukázali poznatky o dôležitých telefónnych číslach potrebných pri záchrane zdravia a života, o pravidlách bezpečného správania sa v cestnej premávke. Nad správnosťou ich riešení a odpovedí dohliadali nielen panie učiteľky, ale aj hostia z radov mestskej polície – kpt. Mgr. Vít Zajac a nstržm. Zuzana Morávková. Obaja v záverečnom hodnotení skonštatovali, že preukázané poznatky by deťom mohli závidieť aj mnohí dospelí.

Za tvorivosť a preukázané vedomosti boli deti odmenené nielen chutným občerstvením, ale aj peknými darčekmi. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri