Doplníme vybavenie kultúrnych domovLorem ipsum dolor sit amet 25. 2. 2013 14:39

V tomto období sa začína so zabezpečovaním doplnenia vybavenia kultúrnych domov v okrajových častiach mesta Prievidza inventárom a ďalšie úpravy priestorov.

Kultúrne a spoločenské stredisko zabezpečí pre kultúrne domy v okrajových častiach (Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka a Hradec) potrebný inventár.  Očakávame od toho, že  sa zvýši komfort návštevníkov   zariadení, medzi ktorých patria predovšetkým miestni obyvatelia. Práve oni už dlhodobo požadovali nové vybavenie.  Pri rozhodovaní o tom, čo je najakútnejšie z hľadiska potrieb, sa brali do úvahy názory správkyň kultúrnych domov, predsedov denných centier a  poslancov za príslušné mestské časti. Ako uviedla riaditeľka Kultúrneho a  spoločenského strediska v Prievidzi Petra Štefániková „práve oni vyvíjajú veľké množstvo aktivít v týchto priestoroch, priestory poznajú a vedie posúdiť opodstatnenosť jednotlivých nákladov. Po stretnutí so všetkými zainteresovanými sme spoločne vyhodnotili, ktoré predmety patria medzi najakútnejšie a odsúhlasili sme si aj vzhľadom na možnosti Kultúrneho a spoločenského strediska tie, ktoré budeme priebežne počas roka dopĺňať.“

V súčasnosti už priebežne dopĺňame a plánujeme naďalej dopĺňať najmä sklenený inventár, vybavenie kuchyniek riadom, obrusmi, čiže predmetmi, ktoré sa najčastejšie používajú.

Do kultúrnych domov v Hradci a Veľkej Lehôtke už boli zakúpené i nové elektrické sporáky. V kultúrnom dome v Hradci v spolupráci s poslancom a denným centrom sa pracuje na úprave priestoru, ktorý by v budúcnosti slúžil ako malá klubovňa.

V kultúrnom dome vo Veľkej Lehôtke je plánovaná v najbližších mesiacoch úprava pódia a parkiet, v Malej Lehôtke sa pripravuje nákup materiálu na úpravu stien.  Práve tu  je stále v riešení otázka zavedenia plynu z plynovej kotolne do kuchynky.

Pomocnú ruku pri úprave vnútorných priestorov prisľúbili v rámci svojich možností aj poslanci mestských častí.
 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri