Doplnenie CMPZ20. 3. 2013 14:03

Odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia vydal dňa 14.11.2012 pre mestskú spoločnosť UNIPA určenie pre rozšírenie a zmeny v Centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ). Zmeny sa budú týkať doplnenia existujúcej CMPZ.

Doplnenie niektorých častí v existujúcej CMPZ bolo predmetom rokovania mestského zastupiteľstva 29. januára 2013. Predchádzalo mu viacero podnetov zo strany bytových spoločenstiev volebného obvodu I. Momentálne je doplnenie projektu v prípravnej fáze.

Doplnením zóny vznikne približne 100  už existujúcich parkovacích miest, ktoré doposiaľ neboli začlenené do  zóny. Miesta vyčlenené pre motorové vozidlá budú doplnené na uliciach : J. Jesenského, Šumperskej, M. Mišíka, G. Švéniho, Dlhej, Rastislavovej a na Ulici Matice slovenskej. Začiatok prác na doplnení CMPZ sa predpokladá v jarných mesiacoch roka 2013, ale  bude záležať aj od klimatických podmienok.


Info servis

Občianska anketa

Anketa

Ako by sa mala volať nová fontána na Námestí slobody?

  •  35%
  •  47%
  •  16%
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

433 účastníkov
Archív ankiet

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri