Dodatočné informácie o nádobách na BRO30. 8. 2018 08:16

Dodatočné informácie o nádobách na BRO.

Oznamujeme obyvateľom, ktorí požiadali o nádobu na biologicky rozložiteľný odpad si môžu nádoby prevziať na Správe majetku mesta, T.  Vansovej č. 24 v termínoch :
- 30.8.2018 od 8,00 - 15,00hod
- 31.8.2018 od 8.00 - 13,00hod.

Žiadatelia sa môžu ohlásiť v kancelárii č.10. Taktiež, kto má záujem o nádobu môže si požiadať na základe žiadosti o pridelenie nádoby na BRO na Mestskom úrade.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri