Dočasné uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi20. 6. 2019 07:58

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v sobotu dňa 22.6.2019 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená z dôvodu prerušenia dodávky tepla v objekte.

V nedeľu 27.6.2019 sa dvere plavárne opätovne otvoria.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri