Dočasné obmedzenia v Dome smútku17. 10. 2018 09:08

Spoločnosť SOAR Žilina, ktorá realizuje na základe verejného obstarávania rekonštrukciu Domu smútku na Mariánskej ulica oznamuje, že od štvrtka 18.10.2018 od 13:00 h začnú práce na rekonštrukcii Obradnej miestnosti.

Termín ukončenia prác je naplánovaný 31.10.2018. Pohrebné a rozlúčkové obrady bude v tomto období správa cintorína konzultovať a realizovať  v náhradných priestoroch podľa dohody s pozostalými.

TSMPD s.r.o., Správa cintorína
 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri