Dočasná zmena sobášnych dní4. 1. 2017 09:09

Z dôvodu rekonštrukcie sobášnej miestnosti došlo k dočasným zmenám sobášnych dní v Prievidzi.

V období  od 15. januára do 31. marca 2017 je plánovaná rekonštrukcia obradnej siene v Mestskom dome v Prievidzi. Tento priestor slúži aj ako sobášna miestnosť a pre rekonštrukciu ho nebude možné využívať na vykonávanie občianskych obradov.

Poslanci mestského zastupiteľstva preto schválili ako dočasnú sobášnu miestnosť v pôsobnosti Matričného úradu Prievidza koncertnú sálu v Základnej umeleckej škole L. Stančeka na Rastislavovej ulici. Vzhľadom na to, že koncertná miestnosť ZUŠ  je počas pracovného týždňa využívaná aj na iné účely napr. školské vyučovanie, alebo koncerty, bude dočasne možné vykonávať sobášne obrady len jeden deň v týždni a to v sobotu, v čase od 13.00 do 18.00 h.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri