Dočasná zmena organizácie dopravy4. 6. 2015 14:55

Z dôvodu konania akcie s názvom Sexy vag car event v areáli letiska bude na uliciach Riečna, Západná a Letisková zmena organizácie dopravy. Ulica Riečna bude v prípade vysokého počtu návštevníkov zjednosmernená od Úzkej ulice. Termín konania akcie je 05.06.2015 - 07.06.2015 od 15:00 hod. do 04:00 hod.

Prosíme cestujúcu verejnosť o zvýšenú pozornosť pri prechádzaní  týmto úsekom a priľahlých komunikáciách.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri