Dočasná uzávierka cesty5. 4. 2016 08:11

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. Závod 03 Prievidza oznamuje, že dňa 5. 4. 2016 bude opravovať haváriu na vodovodnom potrubí v Prievidzi, mestská časť Necpaly (Prievidza III.), čím dôjde k obmedzeniu dopravy na ulici Snežienková od križovatky s ulicou Na záhumní, vrátane ulice Veľkonecpalská až po križovatku s Hornonitrianskou cestou.
 
 

Predpokladaný čas opravy od 8:00 do odstránenia poruchy.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri