Dobrovoľnícka kvapka krvi31. 5. 2017 08:05

Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza, CVČ Spektrum Prievidza a Fórum detí a mládeže mesta Prievidza Vás pozýva na odber krvi pod názvom „Dobrovoľnícka  kvapka  krvi“.

Dobrovoľnícka  kvapka  krvi“ sa uskutočňuje v rámci Týždňa dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“.

Kedy: 06. júna 2017 od 08,00 do 10,00 hod.
Kde: v CVČ Spektrum Prievidza, Novackého 14

Pre darovanie krvi je potrebné si so sebou priniesť preukaz totožnosti, preukaz poistenca a legitimáciu darcu krvi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri