Dobrovoľníci zo spoločnosti Skanska pomáhali v parku Skotňa18. 5. 2015 13:09

Týždeň od 11. do 15. mája 2015 bol v spoločnosti Skanska venovaný dobrovoľníckej práci. Dobrovoľnícky program Podaj ruku odštartovala Skanska pilotným projektom minulý rok, kedy sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo takmer 150 účastníkov naprieč Slovenskou a Českou republikou. Do tohtoročného Podaj ruku 2015 sa zapojili v piatok 15. mája aj zamestnanci spoločnosti Skanska z Prievidze, pre ktorých mesto v spolupráci s iniciatívou Parkotovor pripravili brigádu v parku Skotňa a na Mariánskom vŕšku.

Spolu 23 firemných dobrovoľníkov pomáhalo pri rôznorodých činnostiach v parku Skotňa. Vyčistili a pokosili okolie vyhliadky na Mariánskom vŕšku a chodník smerom k Dlhej ulici, zbierali odpadky a odstránili buriny z chodníkov. „Spoločnosť Skanska sa na mesto Prievidza obrátila s ponukou dobrovoľníckej práce. Som veľmi rada, že sa mojim kolegom podarilo pripraviť v spolupráci s iniciatívou Parkotvor brigádu, ktorá opäť prispela revitalizácii parku Skotňa. Vďaka spolupráci sa nám stále darí túto lokalitu skrášľovať a teší ma, že to nie je len jednorazová akcia, ale viacero aktivít, ktoré na seba nadväzujú,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Mechanizmus firemného dobrovoľníctva má prínos pre všetky zúčastnené strany. Okrem vzájomnej prospešnosti firiem a komunít prináša zlepšenie interných, aj externých vzťahov, zvyšuje povedomie zodpovedného podnikania ako u zamestnancov, tak aj u príslušníkov komunít. „Projekt firemného dobrovoľníctva je súčasťou nášho dlhodobého cieľa presadzovať aktivity spojené s transparentným a zodpovedným podnikaním na trhu. V konkrétnych regiónoch a oblastiach kde pôsobíme svojou stavebnou činnosťou, ktorá mnohokrát vyžaduje trpezlivosť a pochopenie miestnych obyvateľov, chceme ukázať, že vieme byť nielen kvalitným, stabilným a spoľahlivým zhotoviteľom, ale i dobrým susedom. V spolupráci s miestnymi a mestskými úradmi, komunitnými centrami, či dobrovoľníckymi organizáciami chceme prostredníctvom konkrétnych aktivít podať pomocnú ruku všade tam, kde je to v našich silách,“ opísala projekt Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s.

Iniciatíva Parkotvor v septembri 2013 pripravila participatívne podujatie, ktorého súčasťou bola verejná diskusia o parku Skotňa v Prievidzi. Počas verejnej diskusie mohla verejnosť pomenovať hlavné nedostatky parku a vyjadriť názory o jeho budúcnosti a funkčnom využití. Na podujatie nadviazali brigády na vyčistenie vyhliadky, obnova chodníka na vyhliadku, doplnenie lavičiek, či osvetlenie Mariánskeho kostola. V závere apríla 2015 iniciatíva osadila na vyhliadke informačné tabule, ktoré poskytujú návštevníkom informácie o prírode, priemysle, histórii a živote Prievidze a jej okolia.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri