Dobrovoľníci zo Skanska pomáhali na Mariánskom vŕšku11. 4. 2017 15:20

Po troch úspešných ročníkoch spoločnosť Skanska pokračuje v dobrovoľníckej tradícii štvrtým ročníkom firemného dobrovoľníckeho programu Podaj ruku. Zapojili sa do neho aj zamestnanci z Prievidze, ktorí pomáhali na Mariánskom vŕšku v prievidzskom parku Skotňa.

Aktivitu v Prievidzi pripravila pre dobrovoľníkov samospráva. Dobrovoľníci zo Skanska v parku Skotňa čistili chodníky od prerastajúcej buriny, opravovali terénne nerovnosti na vyhliadke, zbierali odpadky a vyhrabávali lístie. „Chcem sa veľmi pekne poďakovať spoločnosti Skanska aj všetkým zapojeným zamestnancom za to, že nám brigádou pomohli opäť trochu zveľadiť Mariánsky vŕšok. Po revitalizácii tohto územia v posledných rokoch je stále obľúbenejšou rekreačnou lokalitou, a preto sa veľmi teším, že vďaka dobrovoľníckej práci bude prostredie počas Veľkej noci ešte príjemnejšie,“ hovorí Katarína Macháčková primátorka Prievidze.

Dobrovoľníckych činností sa môžu zamestnanci zúčastniť v rámci plateného pracovného voľna a systém práce je nastavený spôsobom, aby kontinuita práce na stavbách, prevádzkach a kanceláriách ostala zachovaná. Dobrovoľnícke aktivity vykonávajú pracovníci na viacerých miestach v Českej republike aj na Slovensku, zamestnanci pomáhajú v centrách pre deti, seniorov, na verejných priestranstvách, v školách či nemocniciach.

„Aj dobrovoľnícka práca môže byť jedným z veľmi efektívnych spôsobov nie len na to, ako budovať značku a lojalitu zamestnancov, ale aj na budovanie dobrých vzťahov s našimi zákazníkmi žijúcimi v komunitách, v ktorých pôsobíme,“ tvrdí Magdaléna Dobišová, Chief Officer Ethics and D&I Skanska pre Českú republiku, Slovensko, Rumunsko a Maďarsko.

Dobrovoľnícky program Podaj ruku odštartovala Skanska pilotným projektom v roku 2014, pričom v priebehu rokov sa do akcie naprieč Českou a Slovenskou republikou zapojilo zhruba 800 zamestnancov a tento rok ďalších 277.

Dobrovoľníci zo Skanska po úspešnej brigáde.

Vrecia naplnené lístím a odpadom počas brigády.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri