Do zastávky MHD už nezateká27. 11. 2012 07:43

Na stretnutí s obyvateľmi v Malej Lehôtke viacerí obyvatelia poukázali na zlý stav zastávok MHD v meste Prievidza. Jedna z obyvateliek sa sťažovala na technický stav strechy zastávky MHD na Autobusovej stanici v Prievidzi. V daždivom počasí na tejto zastávke pretekala strecha a dažďová voda tiekla na nástupište, čím bol značne znížený komfort cestujúcich.

Prostredníctvom mestskej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza bol tento nedostatok bezodkladne odstránený. Porucha bola s najväčšou pravdepodobnosťou zapríčinená pracovníkmi, ktorí osádzali na zastávke reklamné zariadenia a pri výkone tejto činnosti chodili po streche zastávky.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri