Do práce na bicykli 2017Lorem ipsum dolor sit amet 21. 3. 2017 14:19

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa v termíne od 1. marca do 5. mája 2017 oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Okamžite po potvrdení registrácie samosprávy je možné začať registrovať 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca máj dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže. Registrácia tímov je možná až do 5.5.2017.
Miestnym koordinátorom pre mesto Prievidza je Ing. Roman Veselý vedúci referátu územného plánovania a dopravy.

"Po úspešných ročníkoch Do práce na bicykli 2014, 2015 a 2016 máme ambíciu v projekte pokračovať a vytrvať v snahe, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život vo vašom meste bol príjemnejší, zdravší a kvalitou sa približoval vyspelým európskym metropolám“ vysvetľuje národný cyklokoordinátor Peter Klučka.


Viac na: http://www.dopracenabicykli.eu/o-sutazi


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri