Dni k Pamiatke zosnulýchLorem ipsum dolor sit amet 22. 10. 2014 07:25

Mesto Prievidza, referát obchodu a cestovného ruchu oznamuje, že v dňoch 26. októbra 2014 až  01. novembra 2014 organizuje príležitostný trh DNI K PAMIATKE ZOSNULÝCH na Námestí slobody v Prievidzi a Mariánskej ulici v Prievidzi (pri cintoríne), každý deň v čase od 08.00 h do 18.00 h. Na trhu si môžu záujemcovia zakúpiť sviečky, kahance, venčeky, živé i umelé kvety, ako aj iné predmety súvisiace so sviatkom Pamiatky zosnulých.

Blížiaci sa sviatok Pamiatka zosnulých a Sviatok všetkých svätých je jedným z najkrajších, nostalgických a najdôstojnejších sviatkov roka. Rok čo rok mieria naše kroky na cintoríny, ktoré v tomto období rozkvitajú záplavami kvetov a očistným svetlom tisícok sviečok. Návšteva cintorínov na tento sviatok patrí u nás k tradičným prejavom úcty k mŕtvym.

Trh plný kvetov, chryzantém, vencov a sviečok, ktoré v nás evokujú vzdať úctu všetkým tým, ktorí už nie sú s nami.

Návšteva cintorínov na tento sviatok patrí u nás k tradičným prejavom úcty k mŕtvym. Na Slovensku má úcta k mŕtvym, návšteva hrobov príbuzných v dňoch 1. a 2. novembra veľmi dávnu tradíciu, ktorá sa udržala dodnes.
          
Z dôvodu zabezpečenia pokoja, verejného poriadku a dopravnej bezpečnosti počas tohto sviatku bude MESTSKÁ POLÍCIA v Prievidzi vykonávať zvýšenú hliadkovú činnosť na cintorínoch v meste.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri