Divadelné predstavenie seniorského divadla2. 11. 2012 06:56

Počas mesiaca október, kedy sme si pripomenuli úctu k starším bolo realizovaných niekoľko projektov zameraných práve na seniorov. Predstavenie seniorského divadla bolo jedno z podujatí projektu Seniorart, ktorý realizovalo Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi spolu s občianskym združením K-2000 práve počas Mesiaca úcty k starším - v októbri. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Predstavenie seniorského divadla  tvorilo cyklus stretnutí – tvorivých dielní divadla - zameraný na spracovanie spomienok a zážitkov, či priamo prežitých tráum seniorov a ich transformácia do divadelného tvaru za asistencie  pedagóga dramatickej výchovy a divadelníkov. S cieľom relaxácie, uvoľnenia, boli nastoľované a dramatizované témy, pre seniorov osobitne citlivé: spomienky z mladosti, aktuálne prežívanie staroby, prekonávanie nemoci, strachu a obáv zo smrti, nevďaku, schopnosť dialógu s rodinou, širším spoločenstvom, mladšou generáciou... Skupinu účastníkov v súčasnosti tvorili seniori, záujemcovia z klubov dôchodcov, resp. denných centier,  inklinujúci k tomuto druhu umeleckého prejavu. Skupina seniorov je už v súčasnosti vytvorená a stretáva sa.

Cieľom ich stretnutí je, aby skupina so svojim priateľským ovzduším pôsobila ako  liečivý prostriedok - už samotným faktom, že každému účastníkovi umožní „byť videný a počutý“ a ich spomienky a zážitky budú predmetom vzájomnej interpretácie a divadelného spracovania od jednoduchej pantomímy, cez monológy a dialógy, až po akčné scény. Vyústením cyklu bolo kratšie divadelné predstavenie prezentované najskôr v kruhu klubu a následne pred verejnosťou. Súčasťou projektu bolo divadelné predstavenie seniorského divadla s názvom Divadlo v záhrade s hrou Stoličky.

Kultúrne a spoločenské stredisko participuje aj na projekte výtvarných dielní pre seniorov, ktoré sa v súčasnosti realizujú  v priestoroch Domu kultúry a ktoré zostavilo občianske združenie K-2000.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri