Distribúcia nádob na BRO odpad27. 4. 2018 11:32

Od mája začína distribúcia nádob na biologicky rozložiteľný odpad do domácností v individuálnej bytovej výstavbe.

Oznamujeme občanom, že Správa majetku mesta, s. r. o. bude distribuovať nádoby na BRO odpad v čase od 13:00 – 18:00 hod a to nasledovne:

28.5.2018  (pondelok) Tajovského, Tenisová, Kollára, Milkina, J. Červeňa, I. Krasku.

29.5.2018  (utorok) Š. Závodníka, Átriová, Májová, R. Jašíka, Ciglianska, Necpalská, Hornonitrianska, Nedožerská, Golfová, Gramantíka, Hollého.

30.5.2018  (streda)  Bottova, Koncova, Clementisa, Na Stráňach, Skrytá, Slančíkovej, J. Alexyho, Energetikov.

31.5.2018 (štvrtok) Kuzmányho, Malá Lehôtka: Krížna, Na Lánoch, Na Vŕšku, Pod Poliankou, Ružová, Spojovacia, Družby, F. Hečku.

Opakovaný rozvoz:
28.5.2018 (pondelok) Garbiarska, Klampiarska, Zelená, Snežienková, Bazová, Vajanského, Včelárska, Odbojárov, Nováckeho.
29.5.2018 (utorok) Mariánska, Vinohradnícka, Záhradnícka, Medzibriežková, Hrnčiarska, Veterna.
30.5.2018 (streda) Puškinova, Partizánska, Povstalecká, M. Medveckej, M. Benku, Rovná, Záborského, Jánošikova, Prírodna, Majerníka.
31.5.2018 (štvrtok) Sládkoviča, Ľ. Štúra, Duklianska, Bojnická cesta, Riečna, Priechodna, Stredna, Úzka, Zadna, Letisková, Obuvnícka, Mlynská, Súkennícka.

V prípade nedoručenia nádoby ani v opakovanom rozvoze bude možnosť prevzatia nádoby v areáli spoločnosti Správy majetku mesta Prievidza, s. r. o. na ulici T. Vansovej 24, Prievidza a to v termíne od 15.5.2018 v dni určené na výdaj BRO nádob a to pondelok, streda a štvrtok od 12:30 do 16:00 hod. V termíne od 1. 6. 2018 aj v sobotu v čase od 09:00 – 13:00 hod.

V prípade nedoručenia nádoby ani v opakovanom rozvoze bude možnosť prevzatia nádoby v areáli spoločnosti Správy majetku mesta Prievidza, s. r. o. na ulici Vansovej 24, Prievidza a to v termíne od 15.5.2018 v dni určené na výdaj BRO nádob a to pondelok, streda a štvrtok od 12:30 do 16:00 hod. V termíne od 1. 6. 2018 aj v sobotu v čase od 10:00 – 13:00 hod.

Ako správne používať nádobu BRO
Nádobu na BRO hnedej farby je potrebné ukladať k zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad. Do nádoby je povolené ukladať kvety, trávu, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie  a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol.  Do nádoby je zakázané ukladať iné odpady, aj odpady určené, napr. zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, nebezpečné odpady, pneumatiky, elektroodpad, odpad z kuchýň, uhynuté živočíchy a podobne.

Zber odpadu BRO prostredníctvom nádob bude zabezpečený po distribúcii nádob do väčšiny domácností.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri