Diamantoví jubilanti, manželia Oľga a Milan Cifferyovci20. 9. 2011 08:58

Sotva by niekto vedel slovami vyjadriť pocity v dôstojnosti chvíle, v ktorej si slávnostne v kruhu svojej rodiny a blízkych pripomenuli deň pred šesťdesiatimi rokmi. Deň, keď si prisľúbili vernosť, vymenili obrúčky, darovali prvý manželský bozk a keď ruka v ruke nastúpili spoločnú cestu životom. Manželia Oľga a Milan Cifferyovci oslávili diamantovú svadbu. Vtedy - 15. septembra 1951 na obecnom úrade a o týždeň neskôr v kostolíku svätej Barbory v Handlovej, ktoré boli miestom manželského sľubu.

Rok po svadbe sa mladým manželom narodila dcéra Anežka a v roku 1956 druhá dcéra Mária. Prvé roky prežili manželia Cifferyovci na hornej Nitre – najskôr v Handlovej a potom v Prievidzi. Pán Ciffery pracoval v neďalekých chemických závodoch Nováky ako projektant a pani Cifferyová v Handlovej ako učiteľka hudby v hre na klavír. Neskôr, po úspešnom skončení štúdia jubilanta na vysokej škole strojníckej sa z dôvodu zmeny jeho zamestnania rodina presťahovala do Šale, ktorá sa stala jej domovom na ďalších 10 rokov. Pán Ciffery sa tu popri štúdiu na Univerzite tretieho veku so zanietením venoval i renovácii rodinného domčeka a záhradky a jeho manželka prijala úlohu založiť a viest okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov v Prievidzi, ktorú svojou dlhoročnou prácou pozdvihla na vynikajúcu úroveň. Túto krásnu udalosť oslavovala celá rodina - dcéry, zaťovia, 6 vnúčat s rodinami i 3 pravnučky, ku ktorým onedlho pribudne i štvrtá ...

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri