Deratizácia v Prievidzi11. 10. 2018 13:57

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch od 11. októbra 2018 až do 2. novembra bude vykonávaná deratizácia kanalizácií na území mesta Prievidza.

Deratizácia bude realizovaná v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Deratizáciu bude vykonávať spoločnosť TODEX REAL s.r.o., so sídlom A. Sládkoviča 7202/6A, 960 01 Zvolen v spolupráci s firmou STVPS a.s. – Prievidza.

Prípravok na deratizáciu ako aj Kartu bezbečnostných údajov si môžete pozrieť tu:

Prosíme obyvateľov o zvýšenú pozornosť.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri