Deratizácia v meste - jar 201520. 5. 2015 10:10

V týchto dňoch sa uskutočňuje v meste Prievidza jarné kolo deratizácie verejných priestranstiev.

Samospráva mesta Prievidza uskutočňuje reguláciu živočíšnych škodcov pravidelne 2x ročne. Uskutočňuje sa v rozsahu do výšky schválených finančných prostriedkov v rozpočte, v r. 2015 ide celkovo o sumu 5.000 €, čo predstavuje zderatizovanie plochy v rozsahu 10.000 m2 a vpustov v počte 500 ks.

Lokality so zamorením sú určené na základe zistení dodávateľa prác, na základe obhliadky príslušného referenta a na základe nahlásených požiadaviek priamo od obyvateľov mesta.
Deratizácia prebieha cca do konca mája v nasledovných lokalitách: sídliská Zapotôčky, Nové mesto, Píly, Stred,  čiastočne sídlisko Kopanice, Necpaly, Žabník, Dlhá ulica.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri