Denné centrum Necpaly oslávilo 25. výročie



Lorem ipsum dolor sit amet 14. 5. 2018 14:44

Pri príležitosti 25. výročia založenia Denného centra Necpaly boli udelené ocenenia členom Denného centra Necpaly.

Pamätný list za spoluprácu s mestom a jeho propagáciu:

Ing. Emil Lipovský ako člen zakladajúceho výboru Klubu dôchodcov v Necpaloch a predseda Výboru v rokoch : február 1993 – marec 2007
Emília Vaňová ako členka zakladajúceho výboru Klubu dôchodcov v Necpaloch, predsedníčka Výboru v rokoch : február 2009 – február 2011 a vedúca speváckej skupiny Dúbrava
Mária Pekárová ako členka zakladajúceho výboru Klubu dôchodcov v Necpaloch a členka krúžku šikovných rúk
Mária Vaňová ako členka zakladajúceho výboru Klubu dôchodcov v Necpaloch a členka krúžku šikovných rúk
Emil Vaňo ako predseda Výboru v rokoch : marec 2007 – február 2009 a člen speváckej skupiny Dúbrava
Ing. Ján Mokrý ako spoluautor „Pamätnice obce Necpaly n. Nitrou“
Kamil Petráš ako harmonikár speváckej skupiny Dúbrava
Mgr. Dagmar Jenisová ako predsedníčka Výboru od februára 2011 doposiaľ, členka krúžku šikovných rúk a členka speváckej skupiny Dúbrava

Ďakovný list za šírenie dobrého mena mesta a propagáciu mesta:
Antónia Heiderová ako členka krúžku šikovných rúk,
Elena Mečiarová ako členka krúžku šikovných rúk a spoluorganizátorka výstavy ovocia, zeleniny a medu
Monika Mokrá ako členka krúžku šikovných rúk a spoluorganizátorka výstavy ovocia, zeleniny a medu
Anton Mečiar, Jozef Bitara, Jozef Šmida, Jozef Antony, Mária Petrášová, Emília Petrášová,Monika Melišková, Božena Beláňová, Jozefína Leveková, Božena Šovčíková ako členovia speváckej skupiny Dúbrava


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri