Denné centrá na kultúrne podujatia bezplatne19. 2. 2013 07:30

Členovia denných centier na území mesta Prievidza získavajú možnosť zúčastniť sa bezplatne na vybraných podujatiach v produkcii KaSS. Týka sa to predovšetkým podujatí dovážanej kultúry, ktoré každý mesiac pripravuje Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi a medzi ktoré patria divadelné predstavenia či koncerty profesionálnych umeleckých telies najvyššej kvality.


Denné centrá sa budú v účasti v bezplatnom vstupe na podujatia striedať a je pre nich vyhradený určitý počet lístkov, ktoré si v rámci denného centra rozdelia podľa vlastného uváženia.

S touto akciou začíname už v marci a to na divadelnom predstavení Radošinského naivného divadla pod názvom Jááánošííík po 300 rokoch, kde sa ako prvé zúčastní Denné centrum Bôbar. Denné centrum si má možnosť vybrať predbežne 6 členov, ktorí sa zdarma zúčastnia divadelného predstavenia.

Počet lístkov, ktoré vždy budú vyhradené pre členov denných centier sa môže priebežne meniť v závislosti od obsadenosti a záujmu o podujatie širokou verejnosťou.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri