Deň s mládežou20. 9. 2018 10:45

Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, Centrum voľného času, Ulica K. Novackého, 971 01 Prievidza a mesto Prievidza organizujú 9. ročník podujatia DEŇ S MLÁDEŽOU Mladí pre Prievidzu piatok 28. 9. 2018 Námestie slobody od 9.00 do 12.30 hod.

Môžete sa tešiť na prezentáciu činnosti stredných škôl, zamestnávateľov, mládežníckych organizácií a žiackych školských parlamentov z regiónu Horná Nitra, ktorí si pripravili pre Vás ukážky so svojej činnosti. Môžete si zajazdiť na aute, ochutnať výrobky, pozrieť flambovanie, líčenie, maľovanie nechtov, masáže rúk, ukážky civilnej ochrany a prvej pomoci alebo vyskúšať netradičné športy.  V prezentačných stánkoch sa dozviete o študijných odboroch, duálnom vzdelávaní a o ich aktivitách. Dozviete sa a vyskúšate si, čo dokážu žiaci stredných škôl, porozprávať sa s nimi o  ich škole a aktivitách v čase  mimo vyučovania. Burzu stredných škôl, zamestnávateľov a mládežníckych organizácií spestria rôzne hudobné, spevácke, tanečné, športové vystúpenia žiakov a mladých umelcov.

Ponúkame Vám možnosť odprezentovať svoju organizáciu, školu a firmu vytvorením informačného stánku alebo ukázať svoj talent vystúpením na javisku. Viac informácií: 0907 247 653, k.cifrikova@gmail.com.

Podujatie sa koná s finančnou a materiálnou podporou mesta Prievidza, Brose Prievidza, spol. s  r.o., Centra voľného času Prievidza  a  KaSS Prievidza.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri