Deň s mládežouLorem ipsum dolor sit amet 21. 9. 2017 10:40

Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, Mesto Prievidza a Centrum voľného času, Ulica K. Novackého, 971 01 Prievidza organizujú 8. ročník podujatia DEŇ S MLÁDEŽOU - Mladí pre Prievidzu piatok 29. 9. 2017 Námestie slobody od 900do 1200 hod.

Cieľom podujatia je zviditeľniť život mladých ľudí a informovať o činnosti stredných škôl, a tým prispieť k lepšej informovanosti obyvateľov mesta, žiakov základných škôl a mládeže o ich záujmoch a aktivitách.

Novinkou tohto ročníka je prezentácia zamestnávateľov regiónu horná Nitra, ktorí sú zapojení do duálneho vzdelávania. V prezentačných stánkoch sa dozviete o študijných odboroch, činnosti a aktivitách stredných škôl, žiackych školských parlamentov, zamestnávateľov i mládežníckych organizáciách z Prievidze, Handlovej a Novák. Dozviete sa a vyskúšate si, čo dokážu žiaci stredných škôl, porozprávať sa s nimi o  ich škole a aktivitách v čase aj mimo vyučovania.
Burzu stredných škôl, zamestnávateľov a mládežníckych organizácií spestria rôzne hudobné, spevácke, tanečné, športové vystúpenia žiakov a mladých umelcov. Môžete si zajazdiť na aute, pozrieť flambovanie, flair bartening show, carving, líčenie, maľovanie nechtov, masáže rúk, ukážky civilnej ochrany a prvej pomoci alebo vyskúšať netradičné športy. 

Podujatie sa koná s finančnou a materiálnou podporou mesta Prievidza, Brose Prievidza, spol. s  r.o., Centra voľného času Prievidza  a  KaSS Prievidza.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri