Deň s mládežou – „Poznaj iných, spoznáš sám seba"Lorem ipsum dolor sit amet 29. 9. 2015 10:29

Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, Mesto Prievidza, CVČ Spektrum Prievidza a KaSS Prievidza organizujú v piatok 02. októbra 2015 od 09:30 do 13:00 na Námestí slobody pre malých a veľkých VI. ročník podujatia: DEŇ S MLÁDEŽOU- „Poznaj iných, spoznáš sám seba“.

Na Námestí slobody budú prezentovať svoju činnosť, aktivity a záľuby mladí ľudia, stredné školy, žiacke školské rady SŠ a mládežnícke organizácie z regiónu Horná Nitra.

Burzu stredných škôl spestria rôzne hudobné, spevácke, tanečné, športové a iné vystúpenia mladých ľudí. Príďte sa pozrieť na flambovanie, módnu  prehliadku, flair bartening show, carving -vyrezávanie ovocia, líčenie, maľovanie nechtov, ukážky civilnej ochrany, prvej pomoci a netradičných športov (krofbal, interkros, ringo,). 
Podujatie sa koná s finančnou podporou mesta.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri