Deň Prievidze oslavou cestovného ruchu2. 10. 2019 09:21

27. september je Svetovým dňom cestovného ruchu (SDCR). Takto to stanovilo VZ Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO. Hlavným zmyslom SDCR je vyzdvihnúť cestovný ruch ako významný faktor rozvoja, jeho prínosy v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej.  Pri tejto príležitosti pripravili mesto  Prievidza a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra - Bojnice (OOCR RHNB) podujatie Deň Prievidze, ktoré sa konalo 27. a 28. septembra 2019. Spoluorganizátorom bolo Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, partnermi boli Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región a SAD Prievidza.

V piatok 27. septembra sa v Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka konal slávnostný koncert na počesť tohto hudobného skladateľa a prievidzského rodáka, po ktorom už 25 rokov škola nesie svoje pomenovanie. Zazneli na ňom Stančekove diela v podaní Orchestra ZUŠ LS s dirigentom Ing. Jánom Glosom, DSZ Liberi cantantes pod taktovkou Mgr. art. Zuzany Hagarovej a telesa Mucha Quartet z Bratislavy. Koncertu sa zúčastnila aj vnučka L. Stančeka pani Elena Kačírová z Nitry. Pri tejto príležitosti OOCR RHNB vydala skladačku o živote a diele L. Stančeka.

Deň Prievidze a oslava SDCR pokračovali 28. septembra na Námestí slobody. Oficiálne ich za organizátorov otvorili Ing. Ľuboš Jelačič, zástupca primátorky Prievidze a Ing. Róbert Lupták, predseda Dozornej rady OOCR RHNB a odovzdali ocenenia „Za osobitný prínos k rozvoju cestovného ruchu na Hornej Nitre“ osobnostiam, ktoré nominovala OOCR RHNB. Sú to Helena Dadíková, poslankyňa MsZ Prievidza, predsedníčka komisie školstva a kultúry a členka DR OOCR RHNB, Irena Balážová, pracovníčka destinačného manažmentu OOCR RHNB, Dana Horná, riaditeľka KaSS Prievidza, Mirety Dian a Jaroslav Dian, manažéri projektu Zelený bicykel. Toto ocenenie dostala aj Stredná odborná škola obchodu a služieb za vzdelávanie v manažmente regionálneho CR a realizáciu mnohých úspešných aktivít. Prevzala ho riaditeľka školy Mgr. Darina Krčíková.

Veľkým magnetom na námestí boli tri autobusy SAD Prievidza, a to historická Praga z r. 1950 a moderné komfortné autobusy SETRA pre prímestskú a diaľkovú dopravu a SOLARIS pre MHD. SAD týmto spôsobom pripomenula aj 70. výročie svojho vzniku. Prezentácie svojej činnosti mali v stánkoch OOCR RHNB, ocenená SOŠOaS, ktorá oslavuje v tomto roku 100. výročie svojho založenia, Centrum voľného času v Prievidzi, ktoré si pripomína 60 rokov činnosti, ZUŠ Ladislava Stančeka a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi s ponukou programov a výstavou  pozoruhodných osobností Prievidze, ktorú pripravili s MV SR, Štátnym archívom v Trenčíne –   pracoviskom Archív Bojnice. Atmosféru na námestí oživovali stánky košikára, medovnikára, včelára, producentky sirupov a iných prírodných produktov a stánky s občerstvením.

Kultúrny program Dňa Prievidze bol pestrý, vystúpili mažoretky z CVČ, skupina LAZY MONDAYS, speváci z E-školy, TS Mimikry, tanečné a hudobné súbory ZUŠ LS a historicko-humornými scénkami pobavila skupina Aquila.  Ďalšie vystúpenia museli byť zrušené pre silný dážď. Podvečer sa počasie zlepšilo a festival DUBŠTOK sa uskutočnil podľa plánu. Priaznivcov a najvernejších fanúšikov pôvodnej prievidzskej hudobnej tvorby pritiahli a rozhýbali kapely Henri Pilch, Dhanyavad, Somebody, Rock N Hop a Dizydent.

text: S. Maliariková


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri