Deň otvorených dverí v CVČ



Lorem ipsum dolor sit amet 28. 8. 2019 08:50

Milí priatelia, leto utieklo ako voda, a letné prázdniny sa pomaly blížia ku koncu. Aj tento školský rok sme pre vás pripravili množstvo záujmových útvarov, v ktorých môžete počas školského roka tráviť svoj voľný čas, zrelaxovať po náročnom dni v škole alebo spoznať nových kamarátov.

Pozývame vás na ich prezentáciu počas DŇA OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa bude konať 4. septembra 2019 od 15.30 hod. do 17.30 hod. v priestoroch centra.
Ponuku krúžkov nájdete na stránke nižšie. Kontakty na vedúcich záujmových útvarov nájdete v prílohe, rovnako prihlášku (po vyplnení ju odovzdajte vedúcemu záujmového útvaru). Mesačný poplatok za záujmový útvar sú 2 eurá, ak však odovzdáte vzdelávací poukaz, poplatok neplatíte.

prihláška:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri