Deň otvorených dverí na ZŠ Mariánska ulica zrušený6. 3. 2020 08:09

Z dôvodu prevencie je Deň otvorených dverí na ZŠ Mariánska ulica 554/19 ZRUŠENÝ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ZŠ Mariánska ulica 554/19 s klasickými triedami a triedami pre intelektovo nadané deti - APROGEN organizuje Deň otvorených dverí dňa 13. marca 2020.

Program:
9:00 - 11:30 vyučovanie v triedach podľa rozvrhu
14:00 - 16:30 netradičné aktivity, experimenty, zaujímavosti, žiaci programu APROGEN, v akcii, prezentácia práce s Legom, tvorivé a hravé aktivity v ŠKD, poradenstvo špeciálneho pedagóga

Zápis do prvého ročníka sa uskutoční 29. apríla 2020.Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri