Deň otvorených dverí CVČLorem ipsum dolor sit amet 3. 9. 2018 19:39

Milí priatelia, leto utieklo ako voda, a letné prázdniny sa pomaly blížia ku koncu. Aj tento školský rok sme pre vás pripravili množstvo záujmových útvarov, v ktorých môžete počas školského roka tráviť svoj voľný čas, zrelaxovať po náročnom dni v škole alebo spoznať nových kamarátov.

Pozývame vás na ich prezentáciu počas DŇA OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa bude konať 6. septembra 2018 od 15.30 hod. do 17.30 hod. v priestoroch centra.
Ponuku krúžkov nájdete na stránke nižšie. Kontakty na vedúcich záujmových útvarov nájdete v prílohe, rovnako prihlášku (po vyplnení ju odovzdajte vedúcemu záujmového útvaru). Mesačný poplatok za záujmový útvar sú 2 eurá, ak však odovzdáte vzdelávací poukaz, poplatok neplatíte.

oblasť športu: airsoft, badminton, florbal, futbal, jumping (trampolínky),
karate, gymnastika, plávanie a hry vo vode, rybársky, strelecký, šachový
krúžok, fitnes free, stolný tenis...
oblasť folklóru: folklórny súbor Malý Vtáčnik, ľudová hudba Malý
Vtáčnik, hra na cimbal
výtvarná oblasť: tvorivé dielne, art ateliér, kreatívny raj, šikovné ruky,
keramika...
oblasť tanca: moderný tanec, mažoretky, Showdance, Poi dance (LED POI
Show)...
oblasť jazykov: angličtina pre najmenších, dramatický krúžok (v angl.
jazyku)...
oblasť techniky: modelársky (papierový, historický, lietajúci model),
stavebnice Merkur, stavebnice LEGO, LEGO Duplo, 3D tlač, fotografický
krúžok, IT-čkár, základy práce s počítačom...
oblasť prírodovedy a environmentalistiky: chovateľský krúžok, Mini ZOO,
ochranársky krúžok, mladí pátrači (cestovateľský krúžok)...
oblasť spoločensko – metodická: Centrum Music (detská hudobná skupina
– spev, hra na nástroj), dobrovoľníci (mladší, starší)...

Prihláška:

Viac informácií, prihlášku a kontakty nájdete na www.cvcpd.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri