Deň matiek u BôbarovLorem ipsum dolor sit amet 21. 5. 2018 09:37

Mama, ale aj stará mama - to je láska sama, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Pri slove - mama si každý z nás predstaví svoju matku, ktorá bdela pri postieľke, keď sme ochoreli, ktorá sa tešila z našich úspechov, ktorá nás pritúlila, zovrela v náručí.

My skôr narodené už máme mamičku niekde ďaleko, odkiaľ niet návratu, no tento deň prežívame v podobe starých mám,ktoré vedia byť milé a láskavé, vedia  dať slovám najkrajšiu a najláskavejšie podobu.

Zastavili sme sa 17.mája 2018 na chvíľu vo víre všednosti a pripomenuli sme si tento deň . Výbor ZO JDS 07 a Denné centrum Bôbar v Prievidzi pripravil pre svoje členky slávnostné posedenie s malým darčekom, občerstvením a krátkym kultúrnym programom speváckeho súboru Rozlet. Slávnostných príhovorov bolo niekoľko. V úvode hostí i nás privítal a plných priehrštím krásnych slov  sa nám prihovoril náš nový pán predseda Jaroslav Franc, ďalšími slovami úcty a vďaky nás potešili milí hostia z nášho mesta, zástupca primátorky JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD. a prednosta MsÚ MVDr. Norbert Turanovič s prítomnými poslancami mestského zastupiteľstva pani Dadíkovou, pánom Uríkom, a z odboru školstva a starostlivosti o občana pani vedúcou sociálneho oddelenia Mgr. Janou Královou nás zahrnuli slovami vďaky. Ich slová a malý darček-srdiečko, pohladili našu dušu i srdce. Priali nám v mene pani primátorky i svojom, aby sme zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť. Ak sa v našich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia. Zaželali nám zdravie a vyslovili prianie, nech sa takéto príjemné vzájomné stretnutia opakujú, lebo úsmev a pohoda človeka posilňujú a robia ho šťastným.

Text a fotografie  : Ing. Eva Špeťková Bucáková


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri