Deň matiek oslávili v kostoleLorem ipsum dolor sit amet 24. 5. 2013 09:00

V nedeľu 19. mája sme sa stretli v kostole v Prievidzi, aby sme oslávili Pána a pripomenuli si Deň matiek. Za účasti veriacich prakticky zo všetkých filiálok nášho zboru sme medzi sebou privítali aj manželov Ďuračkovcov z Bánoviec nad Bebravou.

Po úvodnom privítaní sa slova ujala naša zborová farárka Blanka Kostelná a na príklade Mojžišovho narodenia a detstva rozobrala nielen materinský vzťah, ale aj silu viery a výchovy mladého človeka tak, že ani následná výchova v inom duchu nedokázala zmazať to, čo získal od svojej vlastnej matky.

Po modlitbách bratov a sestier nášho zboru a piesni nasledovala báseň i próza. Svojimi piesňami nás potešil i prievidzský spevokol.

Oživením určite bolo aj vystúpenie manželov Ďuračkovcov. Okrem rodinných príkladov, ktorými demonštrovali silu viery i rodičovskej lásky, bola hlavným motívom ich výkladu rodina. Avšak aj akási obrátenosť dnešnej doby, keď tí, ktorí by mohli ako rodina žiť, takto žiť nechcú a tí, ktorým Boh spoločný rodinný život odoprel, sa ho v spoločnosti domáhajú. Rozbitie rodiny tak stále zostáva hlavným bodom nášho najväčšieho nepriateľa.

Program pokračoval vystúpením spevokolu zo Zemianskych Kostolian a pásmom básní a piesní v podaní detí zo Zemianskych Kostolian,  Novák, Nitrianskeho Pravna i Prievidze. Deti následne rozdali prítomným ženám malé darčeky ako pripomienku na tento deň.

Po záverečných modlitbách sme sa spoločne s našimi hosťami odobrali do vestibulu kostola, kde bolo pripravené aj drobné osvieženie tela, pričom vznikol dostatok priestoru na neformálne diskusie.

Vďaka Bohu za toto príjemné popoludnie.

Ing. Peter Majerík, presbyter


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri