Deň materských škôlLorem ipsum dolor sit amet 8. 11. 2018 09:03

Štvrtý november je Dňom materských škôl, ktorý vzišiel z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP).Tento deň nie je významný len pre materské školy, ale aj pre štát a od 4.novembra 2015 sa organizuje každoročne.

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829, kedy bola založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska a to v Banskej Bystrici zakladateľkou grófkou Máriou Teréziou Brunswickou. Práve grófka vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: ,, Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa hrali.″ V deň 4.novembra sa organizujú na Slovensku celonárodné aj lokálne, či spontánne aktivity, ktoré sprevádzajú a podporujú myšlienku Dňa materských škôl na Slovensku.

Materská škola na Ul. Benického a Ul. D. Krmana sídlia na sídlisku Píly v Prievidzi. Minulý rok dostali pani učiteľky z MŠ Benického myšlienku osláviť tento sviatok spoločne. Tak sa i stalo a tento deň sa stal dňom vzájomných návštev a stretnutí detí z oboch materských škôl.
5.novembra 2018 navštívili deti z MŠ Benického deti v MŠ Krmana. Návšteve predchádzalo spoločné stretnutie sa na Ul. M.R. Štefánika odkiaľ putovali spoločne k MŠ Krmana.

Pani riaditeľka Mária Pasovská deti už očakávala, previedla ich školským dvorom, ale spoločné chvíle deti trávili v triedach, ako inak- pri hrách. Spoločné tancovanie, spievanie, recitovanie, kooperovanie pri zvolených hrách napĺňalo atmosféru kamarátstva a pohody detí.

Vzájomne si prichystali a vymenili darčeky, ktoré pohladili detské očká i srdiečka. Vďaka Dňu materských škôl získal tento deň svoju výnimočnosť aj pre spoluprácu dvoch materských škôl na jednom starom sídlisku.

Autor: Ingrid Okenková


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri